Legal & Tax Alerts

 • Najważniejsze zachęty dla inwestorów - podsumowanie

  2018-01-03
  Za sprawą nowej ustawy, stawki odliczeń od podstawy opodatkowania wszystkich kosztów kwalifikowalnych B+R mają wzrosnąć, aż do 100%, a w przypadku przedsiębiorców mających status centrum badawczego – 150%.
  Dalej
 • Co się zmienia w przepisach odnośnie PIT?

  2018-01-03
  Od nowego roku wzrośnie kwota wolna od podatku z 6 600 PLN do 8 000 PLN. Jednocześnie w dalszym ciągu kwota wolna od podatku będzie malała wraz ze wzrostem dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, które przekraczają kwotę 8 000 PLN, ale nie przekraczają kwoty 13 000 PLN.
  Dalej
 • Co nowego w przepisach VAT w przyszłym roku?

  2017-12-03
  W trakcie roku 2017, zostały uchwalone kolejne ustawy mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, które wejdą w życie w 2018 r. W związku z tym poniżej przedstawiamy Państwu wykaz najważniejszych zmian, które czekają na podatników już od nowego roku.
  Dalej
 • CIT w 2018 r. - podsumowanie najważniejszych zmian

  2017-11-30
  Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy będą zobowiązani do rozdzielenia zysków operacyjnych od zysków kapitałowych. W związku z tym strata z jednego źródła nie będzie pomniejszała dochodu z drugiego źródła.
  Dalej
 • Inwestycje w nieruchomości a odpowiedzialność za historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

  2017-06-29
  Inwestorzy nabywający nieruchomości pod przyszłe inwestycje zazwyczaj zlecają przeprowadzenie badania tzw. due dilligence, które stanowi badanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Rzadko kiedy jednak w ramach badania due dilligence przeprowadza się badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w szczególności badania gleby oraz wód gruntowych.
  Dalej
 • Zatrudnienie pracowników tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.

  2017-06-20
  Celem ustawy co do zasady jest poprawa sytuacji pracowników tymczasowych i ograniczenie nadużywania tej formy zatrudnienia jako substytutu zatrudnienia kodeksowego, co również wiąże się nieodłącznie ze zwiększeniem obciążeń dla pracodawców. Zmiany w ustawie koncentrują się wokół kilku ważnych zagadnień.
  Dalej