Legal & Tax Alerts

 • Usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem

  2017-02-27
  Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje między innymi objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia znacznej części wykonywanych przez podwykonawców robót budowlanych.
  Dalej
 • Inwestycje przemysłowe – próby usprawniania procesów

  2017-01-23
  Na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie zajmowano się wprowadzeniem rozwiązań prawnych mających na celu przyśpieszenie inwestycji związanych z infrastrukturą przesyłową. I tak np. w dniu 24 lipca 2015 r. uchwalona została tzw. specustawa przesyłowa czyli ustawa o przygotowywaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Po upływie półtora roku od tego dnia uzasadnione jest przyjrzenie się zaproponowanej przez prawodawcę ustawie i roli jaką miała ona spełniać w praktyce, jak również innym podobnym regulacjom poświęconym sieciom przesyłowym.
  Dalej
 • Łatwiejsze prowadzenie działalności przez przedsiębiorców - zmiany w przepisach

  2017-01-16
  Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie pierwsze z planowanych zmian w przepisach mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Jedne ważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców są te dotyczące kodeksu spółek handlowych oraz prokury określonej w kodeksie cywilnym.
  Dalej
 • Od 1 stycznia 2017 wchodzi pakiet rozwiązań uszczelniających VAT

  2016-11-29
  17 listopada br. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu ustawę o zmianie podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, która ma na celu wprowadzenie pakietu rozwiązań uszczelniających system podatkowy w zakresie podatku VAT. Projektowane zmiany w większości mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.
  Dalej
 • Zmiany w rejestracji do VAT od stycznia 2017 r.

  2016-11-25
  Obecnie na zaawansowanym etapie legislacji jest ustawa mająca przede wszystkim poprawić ściągalność podatku VAT. Natomiast ma ona również zweryfikować listę podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Projekt ustawy zapowiada bowiem szereg zmian w zasadach rejestracji i wyrejestrowania podatnika VAT. Poniżej przedstawiamy część zmian regulujących tę materię.
  Dalej
 • „SRWN” - nowy typ spółki dedykowany inwestorom z rynku nieruchomości komercyjnych

  2016-10-25
  Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy, wprowadzającej do polskiego systemu prawnego zupełnie nowy typ spółki kapitałowej - „spółkę rynku wynajmu nieruchomości” („srwn”). Zaprezentowana koncepcja spółki rynku wynajmu nieruchomości wzorowana jest na rozwiązaniach prawnych przyjętych w części krajów Unii Europejskiej i w USA, gdzie od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku z powodzeniem funkcjonują (w różnej formie prawnej) tzw. REIT-y (Real Estete Investment Trust), będące podmiotami prowadzącymi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, którym przyznany został szczególny, preferencyjny status podatkowy.
  Dalej