Legal & Tax Alerts

 • Inwestycje w nieruchomości a odpowiedzialność za historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

  2017-06-29
  Inwestorzy nabywający nieruchomości pod przyszłe inwestycje zazwyczaj zlecają przeprowadzenie badania tzw. due dilligence, które stanowi badanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Rzadko kiedy jednak w ramach badania due dilligence przeprowadza się badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w szczególności badania gleby oraz wód gruntowych.
  Dalej
 • Zatrudnienie pracowników tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.

  2017-06-20
  Celem ustawy co do zasady jest poprawa sytuacji pracowników tymczasowych i ograniczenie nadużywania tej formy zatrudnienia jako substytutu zatrudnienia kodeksowego, co również wiąże się nieodłącznie ze zwiększeniem obciążeń dla pracodawców. Zmiany w ustawie koncentrują się wokół kilku ważnych zagadnień.
  Dalej
 • Usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem

  2017-02-27
  Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje między innymi objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia znacznej części wykonywanych przez podwykonawców robót budowlanych.
  Dalej
 • Inwestycje przemysłowe – próby usprawniania procesów

  2017-01-23
  Na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie zajmowano się wprowadzeniem rozwiązań prawnych mających na celu przyśpieszenie inwestycji związanych z infrastrukturą przesyłową. I tak np. w dniu 24 lipca 2015 r. uchwalona została tzw. specustawa przesyłowa czyli ustawa o przygotowywaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Po upływie półtora roku od tego dnia uzasadnione jest przyjrzenie się zaproponowanej przez prawodawcę ustawie i roli jaką miała ona spełniać w praktyce, jak również innym podobnym regulacjom poświęconym sieciom przesyłowym.
  Dalej
 • Łatwiejsze prowadzenie działalności przez przedsiębiorców - zmiany w przepisach

  2017-01-16
  Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie pierwsze z planowanych zmian w przepisach mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Jedne ważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców są te dotyczące kodeksu spółek handlowych oraz prokury określonej w kodeksie cywilnym.
  Dalej
 • Od 1 stycznia 2017 wchodzi pakiet rozwiązań uszczelniających VAT

  2016-11-29
  17 listopada br. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu ustawę o zmianie podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, która ma na celu wprowadzenie pakietu rozwiązań uszczelniających system podatkowy w zakresie podatku VAT. Projektowane zmiany w większości mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.
  Dalej