ToBa bez tla

Tomasz Bartoszek Tax Director

Tel.: +48 510 201 294

Specjalizacja

Branża

  • Due Diligence
  • MIędzynarodowe Prawo Podatkowe
  • Fuzje i Przejęcia
  • Doradztwo Podatkowe
  • Doradztwo Transakcyjne
  • Motoryzacja
  • IT i Technologia

Ekspertyza

Tomasz Bartoszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego oraz finansów i rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, które zdobywał w jednej ze spółek z Wielkiej Czwórki, gdzie zajmował się obsługą podatkową transakcji prowadzonych przez klientów korporacyjnych oraz fundusze Private Equity. Brał udział w licznych transgranicznych projektach restrukturyzacyjnych, a także tworzył strategie podatkowe dla przedsiębiorstw. W JP Weber Tomasz odpowiedzialny jest za zarządzanie Działem Doradztwa Podatkowego jak również realizację interdyscyplinarnych projektów z zespołem Usług Doradztwa Transakcyjnego oraz Fuzji i Przejęć. Do jego zadań należy koordynacja procesów due diligence, zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego, kompleksowe wsparcie transakcyjne, obejmujące w szczególności strukturyzację międzynarodowych transakcji kupna i sprzedaży spółek oraz współtworzenie umów inwestycyjnych.