COVID-19

 • Program Inwestycje Polskie

  2013-06-28

  Dalej
 • Rząd dopłaci przedsiębiorcom do pensji pracowników

  2013-03-18

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad ustawą mającą pozwolić pracodawcom ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami. Projekt ustawy ma na celu pomoc dla firm, które z powodu kryzysu odczuły pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochronę miejsc pracy w dobie spowolnienia rynku.

  Dalej
 • Nowe zasady dokonywania korekty kosztów podatkowych w związku z nieuregulowanymi fakturami

  2013-03-18

  Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodu w związku z nieuregulowanymi terminowo fakturami VAT.

  Dalej
 • Podmioty gospodarcze wobec wyzwań doby kryzysu - część I

  2013-03-18

  Rok 2013 ogłoszony został w gospodarce polskiej rokiem kryzysu. Ze wszystkich stron wieszczone są negatywne konsekwencje jego nadejścia. Podmioty gospodarcze podejmują działania, mające na celu ich ochronę przed zbliżającym się kryzysem. Najczęściej działania te sprowadzają się do ograniczenia wydatków na działalność bieżącą i rozwój oraz redukcji kosztów poprzez zwolnienia pracowników.

  Dalej
 • System wsparcia dla OZE w Polsce, kryzys, czy przejściowe kłopoty?

  2013-03-18

  Przez cały rok 2012 można było zaobserwować na Towarowej Giełdzie Energii [TGE] sukcesywny spadek notowań zielonych certyfikatów. Fakt ten stał się w międzyczasie poważnym zagrożeniem dla zrealizowanych inwestycji odnawialnych źródeł energii [OZE] w Polsce oraz doprowadził do stagnacji rozwoju nowych projektów.

  Dalej
 • Relacje pracodawcy ze związkiem zawodowym i rola porozumienia pomiędzy nimi

  2012-12-18

  Obowiązujące na gruncie polskiego prawa przepisy w zakresie relacji związku zawodowego i pracodawcy prowadzą do wniosku, że niezmiernie istotne jest to, by tuż po utworzeniu na terenie zakładu pracy związku zawodowego, pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym zostało sformułowane na piśmie i wcielone w życie odpowiednie porozumienie.

  Dalej