COVID-19

 • Zmiany w podatku VAT

  2012-12-18

  Od nowego roku wejdzie w życie część znowelizowanych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów obszerny projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładał wprowadzenie istotnych zmian dotyczących m. in. zasad fakturowania, stawek podatkowych oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.

  Dalej
 • Wycena przedsiębiorstwa - pomiar faktów czy wizji?

  2012-12-18

  W globalnym i konkurencyjnym biznesie zarządzanie wartością podmiotów gospodarczych jest dziś głównym narzędziem podejmowania decyzji inwestycyjnych a następnie kształtowania wartości w celu osiągnięcia jak najszybszego zwrotu kapitału. Doświadczenia teoretyczne i praktyczne w tym zakresie są w świecie ogromne, w Polsce – już znaczące.

  Dalej
 • Klimat inwestycyjny w Polsce w opinii inwestorów japońskich

  2012-12-18

  Pod koniec października 2012 na konferencji, przeprowadzonej w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związek Pracodawców Shokokai, Japońska Organizacja Handlu JETRO oraz Ambasada Japonii w Polsce przedstawiły wyniki ankiety, dotyczącej klimatu inwestycyjnego, przeprowadzonej wśród ponad 50 japońskich firm, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

  Dalej