COVID-19

 • Zarządzanie płynnością - Jak zabezpieczyć gotówkę w czasie pandemii Covid-19

  2020-04-09
  Skutki pandemii COVID-19 uderzają w polskie przedsiębiorstwa niezależnie od branży, w jakiej działają. To ogromne wyzwanie dla biznesu w kontekście zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem płynności finansowej. Jakie obszary są najważniejsze i jakie decyzje należy podejmować?
  Dalej
 • Tarcza finansowa

  2020-04-09
  W ramach nowego programu, za którego realizację odpowiada Polski Fundusz Rozwoju, do mikroprzedsiębiorstw, MŚP i dużych firm trafi prawie 100 mld złotych – z czego 60 mld zł to środki bezzwrotne.
  Dalej
 • Tarcza antykryzysowa 1.1. - Podsumowanie projektu

  2020-04-08
  Polski rząd kontynuuje działania w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej. Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza kolejne kilkadziesiąt rozwiązań mających zapewnić przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym kryzysu wywołanego globalną pandemią.
  Dalej
 • Ochrona przed upadłością w obliczu pandemii COVID-19

  2020-04-03
  Ochrona przed upadłością w obliczu pandemii COVID-19 - Co należy uwzględnić? Jakie są najważniejsze kroki? - wyjaśnia Tomasz Sadurski, Doradca Restrukturyzacyjny z JP Weber.
  Dalej
 • Tarcza antykryzysowa – nieruchomości

  2020-03-27
  Opublikowany został projekt ustawy antykryzysowej „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”, zapowiadanej jako Tarcza Antykryzysowa.
  Dalej
 • Konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

  2020-03-25
  W obliczu pandemii koronawirusa i wdrażanych na bieżąco coraz to dalej idących restrykcji i zakazów, które wywierają ogromny wpływ na działalność polskich przedsiębiorców, przewiduje się diametralne zwiększenie liczby składanych wniosków restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości.
  Dalej