COVID-19

 • Pakiet Osłonowy dla przedsiębiorców

  2020-03-18
  Rząd ogłosił Pakiet Osłonowy dla przedsiębiorców. Pakiet został podzielony na pięć filarów, a całkowita wartość pomocy państwowej wyniesie 212 mld zł.
  Dalej
 • Koronawirus a potencjalna niewypłacalność przedsiębiorcy

  2020-03-16
  Rosnąca liczba nowych przypadków zakażeń sugeruje, że wprowadzone przez rząd ograniczenia mogą potrwać dłużej niż początkowo wskazane 2 tygodnie, których okres obowiązywania rozpoczął się 16 marca 2020 roku.
  Dalej
 • Zamknięcie granic dla cudzoziemców - najważniejsze pytania

  2020-03-15
  Decyzja rządu o zamknięciu granic dla cudzoziemców wywołała sporo pytań i wątpliwości. Samo rozporządzenie jest napisane w sposób dość ogólny, stąd dokładna interpretacja jego zapisów przez Straż Graniczną pozostaje zagadką. Zespół imigracyjny JP Weber odpowiada na najważniejsze pytania,
  Dalej
 • Działania pracodawcy w sytuacji zagrożenia koronawirusem

  2020-03-13
  Wobec ogłoszonej pandemii koronawirusa przedsiębiorcy znaleźli się dziś w niezwykle trudnej sytuacji. Z jednej strony mają obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z drugiej strony podejmując czynności ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu muszą działać w granicach obowiązujących ram prawnych, wyznaczonych min. przez przepisy kodeku pracy i RODO.
  Dalej
 • Nieobecność pracownika w razie zamknięcia szkół w związku z koronawirusem

  2020-03-10
  W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.
  Dalej
 • Powołano Komisję ds. Nadzoru Właścicielskiego – Jakie zmiany czekają spółki kapitałowe?

  2020-03-04
  10 lutego 2020 r. na mocy zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych została powołana Komisja do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego, której zadaniem będzie dostosowanie przepisów prawa do stale zmieniających się potrzeb złożonego obrotu gospodarczego, a także wypracowanie standardów, wzmocnienie i usprawnienie nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa.
  Dalej