COVID-19

 • Wsparcie nowych inwestycji

  2019-02-07
  4 września 2018 roku zostało wydane rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które uzupełniło ustawę o wspieraniu nowych inwestycji o kryteria jakościowe i ilościowe udzielania pomocy publicznej.
  Dalej
 • Kolejna rewolucja w cenach transferowych?

  2019-02-04
  Od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiły znaczące zmiany w przepisach w zakresie cen transferowych. Co istotne, będą one miały zastosowanie również do transakcji i innych zdarzeń rozpoczętych przed tą datą, lecz kontynuowanych w roku 2019. Ponadto w wyniku wprowadzenia nowej definicji podmiotów powiązanych, nowe przepisy mogą dotyczyć szerszej grupy podatników niż dotychczas.
  Dalej
 • Status imigracyjny brytyjskich obywateli mieszkających w Polsce po Brexicie

  2019-01-21
  Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy regulującej status imigracyjny brytyjskich obywateli mieszkających w Polsce po planowanym wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
  Dalej
 • Stosowanie art. 23 (1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego - wybrane zagadnienia

  2018-06-15
  Stosowanie art. 23(1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego budzi duże kontrowersje. Zagadnienie to dotyka istoty i podstawowych celów zarówno prawa pracy, jak i prawa upadłościowego.Cele te są zupełnie odmienne, a wartości chronione przez te dwie gałęzie prawa najczęściej się wykluczają. Prawo pracy ma na celu ochronę interesów pracownika i stabilności jego zatrudnienia.
  Dalej
 • Nowelizacja ustawy o KRS - koniec ze sprawozdaniami finansowymi w formie papierowej

  2018-04-11
  Od dnia 15 marca 2018 r. spółki nie mogą już składać do sądów rejestrowych sprawozdań finansowych w formie papierowej. W okresie przejściowym tj. do 1 października 2018 r. sprawozdania mogą być jeszcze sporządzone w formie papierowej, zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną.
  Dalej
 • Nowe ograniczenia w stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów

  2017-11-15
  Od 1 stycznia 2018 roku ustawodawca zamierza wprowadzić zmiany dla podatników korzystających z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania przez siebie pracy twórczej. Zmiany te będą miały znaczący wpływ dla wielu podatników, gdyż ustawodawca zamierza wprowadzić przepisy ograniczające krąg podmiotów uprawnionych do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
  Dalej