COVID-19

 • Powstanie Polska Strefa Inwestycji - Nowy instrument wsparcia

  2017-10-10
  Zapowiedziany projekt nowej ustawy, przekaże w ręce inwestorów rewolucyjne narzędzie inwestycyjne, w postaci planowanej Polskiej Strefy Inwestycji. Przygotowywane przepisy oznaczają rozszerzenie obszaru specjalnych stref ekonomicznych z 14 lokalizacji, aż do 312 tys. km2 - czyli obszaru, obejmującego swoim zasięgiem całą powierzchnię kraju, bez żadnych wyjątków.
  Dalej
 • Czy jesteś gotowy na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych?

  2017-09-25
  To już ostatni dzwonek na rozpoczęcie wdrażania nowych zasad i procedur zawartych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych RODO przyjętym przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Za niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przewidywane są bardzo wysokie kary pieniężne. Może to być nawet do 20 mln euro lub do 4% całkowitego, rocznego, globalnego obrotu z poprzedniego roku.
  Dalej
 • ULGA B+R – jeszcze korzystniejsza od 2018 r.

  2017-09-14
  Projekt ustawy dotyczący ulgi B+R przeszedł w ostatnim czasie gruntowne zmiany. Nowelizacja zmienia formę i brzmienie projektu pod naciskiem negatywnych opinii podatników. Analogicznie do poprzedniego tekstu ustawy, zmiany swoim zakresem obejmują przedmiot kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność innowacyjną (B+R) z możliwością ich odpisania od podstawy opodatkowania.
  Dalej
 • Nowe możliwości w 2017 r. - Jednorazowy odpis amortyzacyjny

  2017-09-05
  Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych weszły w życie przepisy przewidujące między innymi objęcie mechanizmem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, znacznej przedsiębiorców, dokonujących inwestycji w środki trwałe. Ww. ustawa rozszerzyła zakres stosowania mechanizmu amortyzacji do środków trwałych wartości początkowej do 100 tyś PLN.
  Dalej
 • Projektowane zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r.

  2017-08-18
  Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych państwa, a w szczególności dochodów z podatku CIT, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum kryteriów i uderzy w dużą liczbę przedsiębiorców. Wprowadzone przepisy znacząco utrudnią prowadzenie działalności głównie dużym podmiotom, gdyż ustawodawca wprawdzie nie podniesie stawki podatku CIT, ale dzięki uszczelnieniom i zaproponowanym zmianą, powiększy podstawę do opodatkowania.
  Dalej
 • REIT-Y po Polsku - korzyści z inwestowania

  2017-07-27
  Inwestycje na rynku nieruchomości uznać należy za szczególną formę pomnażania kapitału. Z uwagą należy przyjrzeć się proponowanej koncepcji Ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, czyli tzw. REIT (ang. Real Estate Investment Trust), której projekt przygotowało Ministerstwo Finansów. Ustawa miałaby obowiązywać w Polsce od początku 2018 r.
  Dalej