COVID-19

 • Ulga podatkowa na Badania i Rozwój - korzyści dla przedsiębiorców

  2017-06-13
  Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować znaczący wzrost znaczenia innowacji na polskim rynku. Prowadzenie takiej działalności przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach nowych jak i dojrzałych, tworzenia nowych miejsc pracy, jak i wzrostu atrakcyjności przedsiębiorstwa.
  Dalej
 • Nowe zasady krótkookresowego zatrudniania cudzoziemców

  2017-04-03
  Rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z projektem zmian, obok istniejących zezwoleń na pracę, wprowadzone zostanie m.in. zezwolenie na pracę sezonową, które wydawane będzie przez starostę na okres dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym.
  Dalej
 • Kontrola celno-skarbowa - nowe zasady kontrolowania podatników

  2017-03-01
  Od 1 marca b.r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej również jako: ustawa o KAS), która zmienia w istotny sposób procedury kontrolne stosowane w stosunku do podatników. Przede wszystkim wraz z wejściem w życie ustawy konsolidacji uległa administracja podatkowa, skarbowa i Służba Celna. W praktyce będą funkcjonowały urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe, stanowiące połączenie administracji celnej i urzędów kontroli skarbowej.
  Dalej
 • Ustawowa płaca minimalna w Niemczech i konsekwencje dla zagranicznych przedsiębiorców

  2016-09-19
  Od styczna 2015 r. w Niemczech obowiązuje Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym (MiLoG). Zgodnie z § 1 ustawy każdemu pracownikowi przysługuje minimalne wynagrodzenie w wys. 8,50 EUR brutto za godzinę.
  Dalej
 • Metody wyceny przedsiębiorstw w procesie M&A

  2016-09-09
  Jednym z etapów procesu kupna i sprzedaży spółki jest wycena przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji. Z uwagi na złożoność procesu wyceny, a także często jego subiektywny charakter, rzetelne oszacowanie wartości spółki nie jest łatwe. Niniejsze opracowanie pozwoli przybliżyć nieco najbardziej popularne sposoby wyceny spółek podając przykłady sytuacji kiedy zachodzi konieczność oszacowania wartości przedsiębiorstwa.
  Dalej
 • Zmiany w prawie pracy – nowe zasady dla pracodawców

  2016-08-30
  Od 1 września 2016 r. wchodzą w życie zmiany w prawie pracy, które określają nowe zasady dla pracodawców w różnych przypadkach.
  Dalej