COVID-19

 • Projektowane zmiany zasad delegowania pracowników

  2016-03-17
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad nową ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ma to być w założeniu kompleksowa regulacja dotycząca zasad delegowania pracowników zagranicznych, kierowanych przez pracodawców zagranicznych w celu świadczenia usług na terytorium na terytorium Polski.
  Dalej
 • Pojęcie niewypłacalności na gruncie nowego prawa upadłościowego

  2016-03-10
  Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe zaowocowała gruntowną zmianą postępowania upadłościowego w dotychczasowym kształcie. Zmiany dotknęły także samej definicji niewypłacalności, która w kontekście zagrożenia upadłością ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców.
  Dalej
 • Audyt prawny nieruchomości

  2016-02-16
  Audyt prawny nieruchomości (due diligence) polega na rzetelnym zbadaniu stanu prawnego interesującej nas nieruchomości. Następnie na podstawie zebranych informacji sporządzany jest raport stanowiący podsumowanie najistotniejszych prawnych aspektów nieruchomości, z jednoczesnym wskazaniem potencjalnego ryzyka, jakie może towarzyszyć planowanej transakcji. Mając na uwadze, iż inwestycje, których przedmiotem jest nieruchomość obarczone są dużym ryzykiem oraz związane są z nimi niemałe koszty, przeprowadzenie takiego audytu jest wręcz konieczne.
  Dalej
 • Nadchodzą ważne zmiany w umowach o pracę na czas określony.

  2016-01-04
  W dniu 26 czerwca 2015 r. została przez Sejm uchwalona nowelizacja kodeksu pracy, która zmienia w dużym stopniu zasady obowiązujące do tej pory przy zawieraniu okresowych umów o pracę .
  Dalej
 • Rola początkowych etapów transakcji w procesie sprzedaży spółki

  2015-12-14
  Po zakończeniu przez doradcę transakcyjnego procesu sprzedażowego oraz podpisaniu umowy ze spółką, na rzecz której będzie świadczył usługi, przychodzi moment rozpoczęcia współpracy operacyjnej pomiędzy wspomnianymi dwoma podmiotami. W tym miejscu, rozpoczyna się początkowy etap długiego i rozległego procesu, którego ostatecznym zakończeniem będzie finalizacja umowy z kupującym.
  Dalej
 • Zmiany w zwolnieniu w dywidendach

  2015-12-11
  Od stycznia 2016 r. wchodzi w życie klauzula zapobiegająca nadużyciom w przypadku zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  Dalej