COVID-19

 • Wynagrodzenie dla pracowników bez ZUS i bez skali podatkowej

  2015-11-30
  Przy zastosowaniu nowoczesnego system premiowania pracowników pracodawca w obecnym stanie prawnym ma możliwość, by przy jednoczesnym zwiększeniu pracownikowi wynagrodzenia, nie ponosić z tego tytułu wyższych kosztów. Ustawodawca bowiem dopuszcza by przy zastosowaniu premii opartej na realizacji przez pracownika celu finansowego firmy, wynagrodzenie było wypłacane bez potrącania składki na ubezpieczenie społeczne oraz bez zastosowania stawki progresywnej PIT.
  Dalej
 • Planowanie finansowe jako element powodzenia działalności przedsiębiorstwa

  2015-09-21
  Każdy rodzaj działalności musi liczyć się z pewnego rodzaju niepewnością, która wynika z różnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Dlatego konieczne jest analizowanie wpływu otoczenia oraz wszelkich decyzji w odniesieniu do wyniku finansowego. Właściwe planowanie umożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji z punktu widzenia zyskowności firmy. Z jednej strony pozwala ono określić z jakich środków przedsiębiorca może skorzystać, aby zrealizować swoje projekty, informując jednocześnie o prawdopodobnych kosztach tych projektów. Z drugiej strony, umożliwia jednak zweryfikowanie w jaki sposób ewentualne decyzje mogą wpłynąć na wynik finansowy.
  Dalej
 • Zmiany w polskim kodeksie spółek handlowych. Uproszczona rejestracja i wykonywanie działalności gospodarczej.

  2015-08-13
  Polski ustawodawca wprowadził w styczniu b.r. znaczące zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, sporo z nich może wzbudzić zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Zmiany są wprowadzane stopniowo. Część z nich obowiązuje już od 15-go stycznia 2015 r., podczas gdy pozostałe, ze względu na konieczne prace nad przystosowaniem elektroniczego systemu Ministerstwa Sprawiedliwości, wejdą w życie dopiero w kwietniu 2016 r.
  Dalej
 • Tworzenie long i short listy jako kluczowa faza w procesie M&A

  2015-07-30
  Proces tworzenia listy potencjalnych podmiotów jest jedną z pierwszych czynności wykonywanych przez doradcę podczas przeprowadzania procesu fuzji i przejęć.
  Dalej
 • Planowana zmiana przepisów w sprawie cen transferowych od 1 stycznia 2016 r.

  2015-05-21
  Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie zaawansowane prace nad implementacją unijnych regulacji dotyczących cen transferowych. Opublikowany w dniu 27 kwietnia 2015 r. projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przewiduje wprowadzenie szeregu zmian w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących dokumentowania transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi. Zmiany pozwolą na poprawę przejrzystości rozliczeń między firmami powiązanymi.
  Dalej
 • Przejęcie części zakładu pracy – niebezpieczeństwa dla pracodawców

  2015-05-06
  W obecnej rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorcy ponoszą rozliczne koszty swojej działalności. Najbardziej odczuwalnymi są obciążenia podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników. Rosnące koszty pracy powodują, że wielu pracodawców szuka aktywnie rozwiązań pozwalających na zredukowanie wydatków związanych z zatrudnieniem.
  Dalej