Investment & Transaction oriented

Modelowanie Finansowe

Nasze doradztwo transakcyjne ma na celu wspierać procesy decyzyjne firm w celu maksymalizowania ich wartości oraz zapewnienia stabilnych podstaw dla długookresowego rozwoju. W tym obszarze wykonujemy czynności zmierzające do potwierdzenia słuszności wybranej koncepcji rozwojowej, jej ewentualnej modyfikacji lub zaproponowania alternatywnych sposobów osiągnięcia celu. Szczególną atencję przykładamy do modelowania finansowego.

Rdzeniem każdego projektu inwestycyjnego jest opracowanie modelu finansowego, którego nadrzędnym celem jest potwierdzenie zasadności planowanego przedsięwzięcia. Krytycznym aspektem całego planu finansowego jest profesjonalna symulacja wielowariantowych przepływów pieniężnych w ujęciu scenariuszowym.

Zespół JP Weber doradztwo inwestycyjne, opracowując modele finansowe zawsze w ścisłej współpracy z Klientem. Nasi doradcy dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą z obszaru finansów czy rachunkowości, ale także znajomością branż, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiednio ocenić czynniki kształtujące przedsięwzięcie naszego Klienta. 

W ramach modelowania finansowego świadczymy następujące usługi:

  • Weryfikacja modeli finansowych oraz opracowywanie optymalnej struktury finansowania;
  • Opracowanie biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych;
  • Sporządzanie studium wykonalności;
  • Analiza opłacalności projektów;
  • Analiza i ocena rozwiązań alternatywnych oraz modelowanie finansowe z uwzględnieniem niekonwencjonalnych źródeł;
  • Wsparcie w przeprowadzaniu programów restrukturyzacyjnych;
  • Analizy due-diligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 5945 ret kadr biale tlo Grzegorz Piechowiak Managing Partner Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil