COVID-19

 • Świadczenia pracownicze – opodatkowywać czy nie?

  2013-11-25

  Od dłuższego czasu kwestia opodatkowania świadczeń pracowniczych powoduje zawrót głowy u pracodawców. Tym bardziej, że uchwała pełnego składu Izby Finansowej NSA z dnia 24 października 2011 r., II FPS 7/10 w sprawie pakietów medycznych, zamiast zakończyć wątpliwości i spory z organami podatkowymi, wręcz je spotęgowała.

  Dalej
 • Zmiany w Kodeksie pracy – dłuższy okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy

  2013-11-19

  W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o związkach zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 896). Ustawa ta wprowadziła dwie zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. Pierwsza dotyczy wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Druga dotyczy wprowadzenia do Kodeksu pracy ruchomego czasu pracy.

  Dalej
 • Dobry czas na korzystne inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

  2013-10-03

  W dniu 23 lipca 2013 roku Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu funkcjonowania wszystkich Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) działających w Polsce o kolejnych sześć lat, tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami Strefy mogły funkcjonować do końca 2020 r. Przedłużenie istnienia SSE zostało zrealizowane poprzez zmianę wszystkich czternastu indywidualnych rozporządzeń, dotyczących każdej strefy, gdzie § 1 ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.”. Rozporządzenia zmieniające wchodzą w życie z dniem 11 września 2013 roku.

  Dalej
 • Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  2013-06-28

  W dniu 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zastępując dotychczas obowiązującą ustawę o takim samym tytule. Jej uchwalenie jest wynikiem dostosowywania regulacji krajowych do przepisów unijnych. Wdraża ona bowiem do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

  Dalej
 • Ewidencja rachunkowa w związku z podatkową korektą kosztów

  2013-06-28

  W ostatnim Newsletterze JP Weber Insight, mieli Państwo okazję zapoznać się z prezentacją zasad dotyczących korekty kosztów podatkowych w związku z nieuregulowanymi fakturami. W nawiązaniu do zaprezentowanych rozwiązań podatkowych, przybliżamy propozycję rozwiązań ewidencyjnych w księgach rachunkowych, tak by uczynić zadość zasadzie, iż księgi należy prowadzić tak, by na ich podstawie możliwe było ustalenie wszelkich niezbędnych danych do prawidłowych rozliczeń podatkowych i jednocześnie ujmować i prezentować w księgach operacje zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

  Dalej
 • Controlling- filozofia zarządzania czy narzędzie wspierające zarządzanie

  2013-06-28

  Dalej